Omgevingswandeling

De Omgevingswet, die in 2019 wordt ingevoerd, moet eraan bijdragen dat we een gezonde en fysieke leefomgeving behouden waar die bestaat en ontwikkelen waar dat nog niet het geval is.

De bestaande 26 wetten worden vervangen met als doel een samenhangende én gebiedsgerichte benadering waarbij er samenwerken is vanuit de overheid met de omgeving: inwoners, ondernemers, belangenorganisaties. De Omgevingswet staat niet op zichzelf. Het past in de trend van meer lokale beleidsvrijheid en een andere manier van samenwerken tussen overheden onderling en met inwoners en ondernemers. Kern van de invoering van de Omgevingswet is anders werken. Het verkennen van een andere manier van samenwerken, vanuit netwerken.

De Omgevingswandeling is ontwikkeld door Floor Ziegler en heeft als doel het inspireren van gemeenten, waterschappen, provincies en (rijk)uitvoeringsorganisaties die betrokken zijn bij de Omgevingswet, het verbinden van mensen uit de organisaties rondom een gebied of opgave, en het stimuleren van samenwerking onderling.

Ambtenaren, managers en bestuurders gaan samen op pad vanuit een nieuwsgierige en open blik. Wat speelt er in de omgeving? Wat is hier belangrijk? Hoe wordt er geleefd? Samen op pad, onbevangen een gebied in gaan en deze zien door de ogen van de bewoners of ondernemers. Door zonder plan een gebied in te gaan ontmoeten de deelnemers mensen die zij normaal gesproken niet zouden ontmoeten, maar die wel hele waardevolle ideeën hebben voor het gebied. Die concrete ideeën kunnen de verbinding zijn tussen de wandelaars onderling. De wandelaars treden buiten hun kaders, kijken door de bril van een ander naar een gebied en verstevigen daardoor de onderlinge samenwerking. De openheid, afstand, nieuwsgierigheid en het benaderen van mensen van alle soort maakt dat er veel ruimte is voor intuïtieve, onbevooroordeelde reacties en nieuwe ideeën. Mensen die normaal gesproken niet samenwerken in een gebied, doen dat nu wel.

In de eerste wandeling in Amsterdam zijn we in het gebied rondom het Lambertus Zijlplein in Nieuw-West met ambtenaren (vanuit verschillende disciplines) en managers op pad gegaan. Doel was het ontdekken wat het oplevert als je met elkaar blanco een gebied een gebied door wandelt. Lukt om te ontdekken wat er speelt in een wijk en in gesprek te gaan over de doelen die je in een gebied met elkaar wilt bereiken?

Dit was een eerste stap om te ontdekken wat dit betekent voor het maken van een omgevingsplan, waarin de te bereiken doelen veel meer centraal staan dan de manier waarop dit wordt bereikt. Dat laten we namelijk over aan de initiatiefnemers.

Oefenen met een andere manier van kijken en samenwerken en verkennen wat de verbinding met gebiedsgerichte aanpak kan zijn.

16707303_1589997384349954_8416468206604232453_o 16707687_1589997504349942_8984316083852107503_o 16716001_1589997861016573_5713621652554324482_o 16716062_1589997227683303_4912562757875603784_o 16716339_1589997657683260_1720023136557712784_o 16722517_1589997367683289_8589946878422592236_o 16797227_1589997241016635_3824509130059885516_o 16797620_1589997401016619_5182745400195239730_o 16819402_1589997704349922_8808761722320604157_o 16819419_1589997514349941_6253404169227397805_o 16819518_1589997554349937_7432344261031588407_o