Souvenirs 2018: It Erfskip

In 2018 is Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad en hiervoor is It Erfskip in het leven geroepen. It Erfskip is een social design lab en is gevestigd in de Oude Oosterstraat in Leeuwarden.  Het social design lab organiseert projecten en ontmoetingen waarin souvenirs worden ontwikkeld om tijdens de Culturele Hoofdstad 2018 tastbare herinneringen te presenteren en verkopen.

Deze souvenirs worden gemaakt van materiaal uit Fryslân, dit kan afvalmateriaal zijn maar ook aarde, klei of gewassen die in Fryslân groeien. Ontwerpers en kunstenaars, van ver of dichtbij maken deze producten samen met een diversiteit aan bewoners van Fryslân waarin het verhaal van Fryslân of de verhalen achter de projecten van www.2018.nl tastbaar worden.

Het doel van ‘It Erfskip’ is mensen bij elkaar brengen waarin creativiteit, kunst en cultuur als middel ingezet wordt om mensen bij elkaar te brengen en Friesland en Leeuwarden met elkaar te verbinden. Om alle soorten mensen te betrekken bij de Culturele Hoofdstad en ze het gevoel te geven dat dit bijzondere jaar ook vooral van hun is. Hierbij worden burgers van Leeuwarden en Friesland vanuit eigen interesse gekoppeld aan professionele kunstenaars om samen een object te ontwerpen, maken, fabriceren.
Deze kunstwerken, kunnen vervolgens als souvenir worden verkocht of tentoongesteld in 2018 wanneer Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is. Er komen namelijk naar schatting vier miljoen toeristen naar Leeuwarden.

De souvenirs worden verkocht op diverse plekken in Fryslân, in galeries, winkels, musea en plakken waar je tevens een kop koffie kunt drinken, onverwacht een koor repetitie meemaakt of een dichter hoort optreden. In It Erfskip zie je het werk achter de schermen, een plek waar je de ‘makers’ ontmoet die op dat moment bezig zijn en waar je als toevallige passant naartoe wordt getrokken en geënthousiasmeerd wordt om ook een souvenir te maken. Dit proces van maken en ontmoeten kan zich als een olievlek gaan verspreiden over de hele stad Leeuwarden en de verschillende streken, dorpen en steden van Friesland.

Van hangjongeren, tot boeren, van schippers tot peuters, echt iedereen kan bij dit proces gaan aanhaken. De souvernirs zullen dan ook op verschillende plekken zowel gemaakt als verkocht worden. Op scholen, verzorgingshuizen, werkplaatsen, buurthuizen enzovoorts.
We willen een open gemeenschap creëren waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. Een ontmoetingsplek, broedstraat, waar mensen samenkomen die elkaar in het dagelijks leven meestal niet zo snel ontmoeten (zelfs de voorbijganger die geïnteresseerd raakt door het werpen van een blik richting ons pand). We willen daarbij alle doelgroepen betrekken van de passant op straat tot mensen die eenzaam, hulpbehoevend zijn of verstandelijk beperkt.

Binnen dit project wordt de creativiteit van mensen aangesproken tijdens het maken van de souvenirs. Als wij het hebben over souvenirs, bedoelen we niet alleen de fysieke souvenirs. Ook het plezier dat men beleeft tijdens het meedraaien in het creatieproces of het spontane, gezellige gesprek met een bezoeker kan een souvenir zijn. Iedereen is welkom.

De locatie waar we zijn gevestigd, heeft het karakter van een broedstraat. In deze straten wordt er gezamenlijk geprogrammeerd door alle ondernemers uit de straat. Er worden evenementen, maaksessies en tentoonstellingen georganiseerd. De straat gaat ervan leven. It Erfskip speelt hierin een actieve rol bij het aanjagen van projecten, het bij elkaar brengen van ondernemers en het stimuleren van gezamenlijke activiteiten.

Ontmoetingen, verhalen en lokale materialen vormen een tastbare herinnering aan dit prachtige jaar en deze mooie provincie!

13723913_368872483236927_2050888267425879690_o 14615589_408313519292823_173405150080314491_o 14681116_402068109917364_7223832111169931866_o 15039737_417567111700797_8891439783492064026_o 15578223_440117849445723_5142455995290720640_o 15585325_440117896112385_6553462061011480717_o15625948_440117719445736_7028017013592537566_o

Lees hierover meer op www.2018.nl.